კატეგორია: ხელბურთი

  • მასობრივი ხელბურთის განვითარების სასკოლო პროგრამა

    მასობრივი ხელბურთის განვითარების სასკოლო პროგრამა

    საქართველოს ხელბურთის ეროვნულლი ფედერაციის მიერ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსთან თანამშრომლობით შემუშავდა საპილოტე პროექტი „მასობრივი ხელბურთის განვითარების სასკოლო პროგრამა“, რომლის განხორციელებაც იგეგმება დაწყებითი საფეხურის მოსწავლეების ჩართულობით.პროგრამა მიზნად ისახავს: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსთან თანამშრომლობის ფარგლებში, სასკოლო ცხოვრების გამრავალფეროვნებას. ხელბურთში (დაწყებით საფეხურზე) სასკოლო წრეების ჩამოყალიბებას, მასობრივი ხელბურთის პოპულარიზაციას, მოსწავლეების მასობრივ ჩართულობას ფიზიკურ აქტივობებში, სახალისო მოძრავ თამაშებში…